Recuperari creanțe

Pe parcursul activităţii noastre profesionale am dezvoltat o expertiză profesională specializată în domeniul recuperărilor de creanţe, având în vedere una dintre caracteristicile sistemului economic în care ne desfăşurăm activitatea: este vorba de refuzul de plată consecutiv blocajului financiar.
Activitatea SCPA Săvuş & Ţico este realizată pe tipurile de proceduri de recuperare creanţe şi valorificări ale activelor utilizate în sistemul de drept din ţara noastră:

– asistenţă şi reprezentare, redactare acte şi cereri conform procedurii reglementate de articolul 1013 Cod procedură civilă

– asistenţă şi reprezentare, redactare acte şi cereri în vederea recuperării creanţelor în procedura de drept comun

– asistenţă şi reprezentare în procedura executării silite a hotărârilor pronunţate în urma procedurii speciale reglementate de art. 1013 Cod procedură civilă şi a procedurii pe drept comun, precum şi a instrumentelor de plată sau de credit (cec, cambie, bilet la ordin, warant sau conosament)

– asistenţă şi redactare acte şi cereri în procedura insolvenţei în vederea recuperării creanţelor (redactare declaraţie de creanţă, contestaţii la tabelul preliminar/definitiv)