Proprietate intelectuală

Societatea noastră oferă consultanţă atât în vederea dobândirii drepturilor de proprietate intelectuală, cât şi referitor la protecţia acestor drepturi, sens în care desfăşurăm următoarele activităţi:

– demararea tuturor procedurilor în vederea protejării acestor drepturi;

– redactarea de contracte având ca obiect dobândirea şi transmiterea proprietăţii asupra acestor drepturi;

– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată competente în litigiile având ca obiect drepturi de proprietate intelectuală.