Litigii între profesioniști

Oferim consultanţă juridică, asistare şi reprezentare referitor la conflictele în materie civilă privind relaţia între profesionişti, relaţii şi obligaţii contractuale (executarea şi/sau rezilierea contractelor, negociere, stingere litigii).

De asemenea, oferim servicii de consultanţă, asistare şi reprezentare referitoare la:

– negocierea, redactarea, modificarea, încetarea şi rezilierea contractelor;

– consultanţă juridică referitoare la contractele de prestări servicii, inclusiv redactare de opinii legale şi redactarea acestor contracte;

– soluţionarea cauzelor având ca obiect pretenţii, decurgând din obligaţiile asumate de către profesionişti;

– soluţionarea conflictelor intervenite între angajaţi ori angajaţi şi angajatorii profesionişti, inclusiv reprezentare şi asistare în faţa instanţelor de judecată compentente;

– soluţionarea litigiilor/conflictelor intervenite între asociaţi, cuprinzând, dar fără a se limita la prezentarea soluţiilor de aplanare a conflictului, redactare de opinii legale, reprezentare şi asistare în faţa instanţelor de judecată;

– activităţi de recuperări creanţe, incluzând redactarea somaţiilor de plată şi a a cererilor de emitere a ordonanţei de plată.