Dreptul muncii

Echipa noastră asigură consultanţă juridică în vederea preîntâmpinării situaţiilor conflictuale, precum şi asistenţă şi reprezentare în toate litigiile de dreptul muncii atât angajatorului, cât şi angajatului, respectiv:

– redactarea de contracte individuale şi colective de muncă, regulamente interne, participarea şi asistenţa la negocierea şi încheierea unor asemenea acte;

– redactarea de opinii legale pentu orice problemă de dreptul muncii, precum şi în cazul conflictelor de muncă;

– asistenţa în materia relaţiei cu entităţile sindicale;

– reprezentare în faţa instanţelor de fond şi recurs în litigiile de muncă privind încheierea, executarea sau încetarea, inclusiv interpretarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă, precum şi în cazul declanşării grevelor;

– asistenţa în probleme legate de alte domenii conexe dreptului muncii, cum ar fi disciplina muncii, protecţia muncii şi accidentele de muncă, medicina muncii, etc.