Drept societar

- asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor.
– asistenţă juridică privind înfiinţarea organizaţiilor non-profit (asociaţii, fundaţii)
– operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societăţilor
– deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe
– adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedură de organizare, asistare, reprezentare, înregistrare hotarâri, acţiuni în anularea hotarârilor
– consultanţă juridică şi redactarea de acte cu privire la orice aspecte de drept societar.
– asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti.