Drept de proprietate mobiliară și imobiliară

Tema dreptului de proprietate primeşte o importanţă majoră în mediul economiei de piaţă, bucurându-se de garantare totală, inclusiv sub aspect constituţional. Această situaţie impune oricărei persoane fizice sau juridice o atenţie sporită legată de dinamica dreptului de proprietate, atât sub aspectul transmisiunii, cât şi sub aspectul operaţiunilor legate de atributele dreptului de proprietate (posesie, folosinţă, dispoziţie), dar şi ale dezmembrămintelor dreptului de proprietate.

Mai mult, o importanţă distinctă de acelaşi nivel este caracteristică şi publicităţii dreptului de proprietate, cu valenţe directe în materia garantării obligaţiilor.
Domeniul de activitate al entităţii noastre avocaţiale are un segment structural bine definit pentru această specializare. Enumerarea unor tipuri de servicii prestate, faţă de complexitatea problemei dreptului de proprietate, ar fi neoportună.

Reiterăm, aşadar, faptul că pregătirea noastră profesională şi experienţa acumulată în materie ne certifică pentru acordarea de asistenţă şi consultanţă în acest domeniu. Pentru orice proiect concret urmează să realizăm o prezentare completă a aspectelor legate de dreptul de proprietate, pe care clientul nostru trebuie să le aibă în vedere la derularea proiectului.