Drept medical

În acest domeniu, oferim asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Colegiului Medicilor, a organelor de cercetare penală şi a instanţelor judecătoreşti în litigiile privind culpa medicală, respectiv:

– asistenţă juridică şi reprezentare a drepturilor asiguraţilor în cadrul actului medical

– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul atragerii răspunderii civile pentru malpraxis în situaţia erorilor profesionale săvârşite în exercitarea actului medical

– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul răspunderii penale în cazul în care, prin fapta ilicită, medicul este urmărit penal, fapta putând întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni

– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul tragerii la răspundere din punct de vedere civil sau penal a unităţii sanitare pentru prejudiciile produse pacienţilor ca urmare a serviciilor prestate, precum şi cele generate de infecţiile nosocomiale, de viciile ascunse ale echipamentelor medicale, ale substanţelor medicamentoase şi ale materialelor sanitare

De asemenea, asigurăm asistenţă şi reprezentare farmaciştilor în faţa organelor competente, în domeniul malpraxisului farmaceutic.