Drept energetic

Societatea noastră a acumulat o experienţă semnificativă în sectorul energetic, oferind clienţilor servicii profesionale de asistenţă în obţinerea de licenţe, dar şi informarea la zi privind aspecte de reglementare din dreptul energetic.

Oferim consultanţă de specialitate în acest domeniu, respectiv opinii legale asupra reglementărilor comunitare şi naţionale; formularea de prevederi contractuale referitoare la probleme de drept energetic; redactarea diferitelor tipuri de contracte din domeniu, inclusiv a contractelor de eficienţă energetică, reprezentarea sau asistarea în faţa autorităţilor de mediu, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi a instanţelor competente.

De asemenea, asigurăm consultanţă juridică în legătură cu negocierea/încheierea/modificarea contractelor specifice domeniului energetic, printre care contracte de concesiune, de distribuţie şi de furnizare, precum şi cu privire la tarife, licenţe şi alte aspecte reglementate.