Drept contravențional

Societatea noastră se bucură de o experienţă vastă în acest domeniu, echipa noastră de avocaţi asigurând apărarea în cadrul litigiilor având ca obiect relaţiile sociale legate de tragerea la răspunderea contravenţională a persoanelor care comit fapte ce constituie abateri de la normele materiale contravenţionale cu o dedicaţie echivalentă cauzelor de natură penală.
În acest sens, societatea noastră asigură:
– consultanţă juridică şi redacatre de opinii legale cu privire la cauzele de nulitate a procesului verbal de contravenţie, in concreto;
– redactare cereri de eliberare grefă, în vederea ridicării permisului de conducere reţinut de către agenţii constatatori, pe durata desfăşurării procesului contravenţional;
– redactare plângeri contravenţionale, atât sub aspectul legalităţii, cât şi sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contravenţie;
– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată, atât în primă instanţă, cât şi în căile de atac, în soluţionarea plângerii contravenţionale.
Societatea noastră se bucură de o rată de succes foarte ridicată de soluţionare în mod favorabil a plângerilor contravenţionale.