Contracte civile

Domeniul de importanţă majoră al relaţiilor contractuale este abordat de către noi prin servicii diverse pe care dorim să le clasificăm cu titlu exemplificativ, şi nu limitativ, în următoarele categorii:

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă la nivel precontractual – cu referire la stabilirea cadrului legal pentru relaţia contractuală în faza de proiect, informarea clientului despre normele imperative ale legii, explicitarea posibilităţilor existente în concordanţă cu proiectul, participarea la negocieri precontractuale, redactare de Memorandumuri, Opinii legale, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă în materie contractuală – privind realizarea de propuneri de contract, analiza propunerilor de la partea cocontractantă, participarea la negocierea clauzelor contractuale, avizarea formelor contractuale finale.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă la nivelul derulării relaţiei contractuale – explicitarea situaţiilor intervenite în derularea relaţiei contractuale prin prisma clauzelor convenţiei, aspecte legate de subcontractări, proceduri intermediare, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă cu privire la încetarea relaţiei contractuale – implicaţii referitoare la modurile de încetare a contractului, raportări finale, aspecte legate de îndeplinirea sau neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, modalităţi de reziliere, proceduri privind obligarea la îndeplinirea forţată a obligaţiilor, derularea procedurii de mediere, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă în materia procedurilor judiciare rezultate din încetarea sau derularea relaţiei contractuale – proceduri de recuperări creanţe, proceduri de antrenare a răspunderii contractuale, proceduri de antrenare a răspunderii patrimoniale delictuale inclusiv sub aspectul lezării drepturilor nepatrimoniale ( Ex. Lezarea capacităţii de expansiune, a imaginii clientului, etc.)