Asociații și fundații. Organizații nonprofit, structuri patronale

Domeniul persoanelor juridice fără scop lucrativ, regăsit în diverse specii de entităţi cu sau fără personalitate juridică se bucură în legislaţia română de o reglementare expresă. Urmărind cu interes dinamica legislativă în acest domeniu, suntem în măsură să acordăm consultanţa şi sprijinul necesar în aspecte cum ar fi :

– asistenţă legală în domeniu, prezentarea legislaţiei aplicabile în materie
– redactarea de acte constitutive şi derularea procedurilor legale în vederea dobândirii personalităţii juridice, respectiv a elementelor de identificare fiscală

– consultanţa şi asistenţa legate de eventualele modificări în structura constitutivă, sau legate de expansiunea teritorială a activităţilor organizaţiei

– asistenţă şi consultanţă în materia derulării activităţii organizaţiei, cu incidenţă asupra legislaţiei privind activităţile economice directe şi nu numai

– asistenţă şi consultanţă în legătură cu condiţiile legale privind conexiunile cu organizaţii similare în plan intern şi internaţional.