Drept financiar și bancar

Raporturile juridice desfăşurate între bancă şi client, respectiv persoana fizică/juridică sunt reglementate de dreptul bancar financiar, domeniu într-o permanentă evoluţie şi schimbare. Societatea noastră oferă următoarele servicii:

– consultanţă juridică referitoare la încheierea/încetarea/modificarea raporturilor juridice desfăşurate între bancă şi client

– consultanţă cu privire la activitatea bancară, redactarea/negocierea contractelor bancare

– consultanţă şi redactare acte în domeniul leasingului (financiar sau operaţional, imobiliar sau mobiliar)

– asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de conciliere

– consultanţă de specialitate şi redactarea de opinii legale referitoare la derularea contractelor de credit

– asistenţă juridică şi redactarea de puncte de vedere cu privire la litigiile de această natură

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată competente cu privire la orice litigiu de natură finaciar-bancară