Despre noi

Săvuş & Ţico – Attorneys at Law beneficiază de resursele profesionale, experienţa în domeniu şi structura corporativă necesare pentru a oferi servicii în conformitate cu standardele profesionale cele mai ridicate.
Având în vedere importanţa şi complexitatea activităţii din domeniul juridic, considerăm că este oportună stabilirea unei colaborări cu o entitate profesională avocaţială care să prezinte următoarele caracteristici :

Demonstrează acumularea unei experienţe profesionale solide în furnizarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare, experienţă concretizată în capacitatea de soluţionare a aspectelor de natură juridică în mod eficient şi prompt;
Prezintă o recunoaştere a serviciilor juridice pe care le furnizează prin portofoliul de clienţi deserviţi, respectiv prin recunoaşterea profesională rezultată din colaborările profesionale cu alte entităţi avocaţiale;
Poate asigura o echipă profesională aflată sub control managerial eficient, familiarizată cu problemele juridice, capabilă să gestioneze proiecte de anvergura mică, medie sau mare;

Misiune & principii

Misiunea firmei de avocatură Săvuş & Ţico – Attorneys at Law este de a furniza servicii juridice integrate şi complete atât instituţiilor, companiilor şi structurilor economice ce îşi desfăşoară activitatea pe piaţa românească şi investitorilor interesaţi de această piaţă în cadrul unei relaţii de colaborare durabile, cât şi persoanelor fizice.
Zona noastră de activitate este concentrată cu preponderenţă în Transilvania, însă aria teritorială de activitate poate fi extinsă la solicitarea clienţilor noştri, fie prin reprezentanţii firmei de avocatură Săvuş & Ţico – Attorneys at Law, fie prin entităţile avocaţiale cu care colaborăm.

Principiile structurale şi profesionale care stau la baza desfăşurării activităţii noastre sunt următoarele:

Principii structurale

Principiul centrului managerial profesionist – asigură stabilitatea necesară entităţii organizaţionale şi siguranţa derulării relaţiei cu beneficiarii serviciilor noastre;
Principiul stabilirii iniţiale a modurilor de comunicare – necesar pentru determinarea unui flux informaţional şi comunicaţional sigur şi cu randament maxim;
Principiul unităţii de portofoliu – desemnează caracterul unic al portofoliului grupării profesionale;

Aceasta serie de principii asigură, aşadar, unitatea entităţii avocaţiale şi cursivitatea actului managerial, în scopul deservirii optime a beneficiarilor serviciilor noastre.

Principii profesionale

Standard profesional ridicat şi în permanenţă evoluţie inclusiv prin raportare la modificările legislative şi de opinie instituţională – nivelul calitativ al serviciilor oferite este temelia existenţei noastre pe piaţa de profil; indiferent de modificările legislative apărute sau de noile orientări ale instituţiilor statale sau ale instanţelor de judecată ori arbitrale, serviciile noastre sunt în conformitate cu acestea.
Reacţie promptă la solicitarea clientului – promptitudinea reacţiei la solicitarea realizării unui serviciu este în cele mai multe dintre cazuri condiţia utilităţii acelui serviciu, astfel încât timpul de reacţie este unul din elementele de importanţă vitală.
Protecţia informaţiei – confidenţialitatea este condiţia legală şi contractual asumată pentru desfăşurarea activităţii noastre faţă de datele clientului şi serviciile prestate de către noi acestuia.
Raportare periodică – realizarea de rapoarte informative periodice referitoare la activitatea desfăşurată şi stadiul proiectelor în derulare sau la informaţii cu valenţă juridică ce ar putea să intereseze clientul, toate acestea în ideea informării şi atenţionării clientului asupra tuturor chestiunilor de actualitate sau cu interes faţă de derularea activităţii sale.
Contact periodic – realizarea unor întâlniri în mod regulat pentru discutarea elementelor cu valenţă juridică şi nu numai, referitoare la proiectele beneficiarului, în vederea integrării serviciilor juridice şi pentru realizarea unei imagini unitare pentru fiecare proiect în parte.

Toate aceste principii stau la baza desfăşurării activităţii noastre şi impun conduita noastră profesională pe piaţa serviciilor juridice.